Evliliğin Faydaları

  A+
  A-

  ÇOCUK YETİŞTİRMEK: Evliliğin ilk faydası çocuk yetiştirmektir ki ,esas faydası da zaten budur. Çünkü evliliğin gayesi neslin yaratılmasıdır ve alemin insan yönünden boş kalmamasının temin edilmesidir. Şehvet de bu gaye için yaratılmıştır. Çocuk yetiştirmenin kişiyi Allah’a yakınlaştırma yönünden dört faydası vardır. Şehvetten emin olunduğu zaman bile yine evlenmeyi teşvik eden ve kişiyi bekar olarak ölmekten men eden sebepler de bu sebeplerdir,

  İnsan neslinin devamını ve kalıcılığını sağlamak için Allah’ın sevgisine uygun şekilde hareket etmek

  Resulüllah’ın çok oluşları ile övüneceği ümmetinin sayısını artırmak için gayret göstermekle, Resulüllah’ın sevgisine mazhar olmak

  Ölümünden sonra kendisini hayırla yad edecek bir evladının bulunmasını temin etmek

  Kendisinden evvel ölen küçük çocuğunun şefaatini istemek

  ŞEHVETİ KIRMAK: Evlenmenin ikinci faydası, şehveti kırarak kendini şeytanın şerrinden muhafaza edip kendini ve gözünü harama bakmaktan korumaktır. Evlilik şehveti teskin eder.

  Yüce Allah buyuruyor ki; Gücümüzün yetmediği yükü bize yükleme (Bakara Süresi’286)

  Katade diyor ki; Bu ayette geçen gücümüzün yetmeyeceği yükten murad,aşırı şehvettir.

  Yüce Allah buyuruyor ki; İnsan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır (Nisa Süresi’28)

  İkrime ve Mücahid diyorlar ki; Bu ayette geçen zayıflıktan murad, kadınlara düşkünlük ve onlara karşı sabredememe hali demektir.

  Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Kadınlar insanın karşısına şeytan suretinde çıkarlar. Sizden biriniz bir kadın görüp şehveti uyandığı zaman, hemen kendi ailesine gitsin. Çünkü o kadında ne varsa, onun aynısı ve benzeri kendi ailesinde de vardır

  EVİN İDARESİNİ YAPMAK: Evlenmenin üçüncü faydası, oturarak, bakarak veya latife ederek gönül eğlendirip, kalp huzurunu temin edip onunla ibadetinin takviyesini yapmaktır. İnsan birçok sıkıntı ve güçlüklerle karşılaşabilir. Bu sebeple de her zaman huzurlu ve neşeli bir halde ibadetine devam edemez. Onun böyle olması yaratılışı bakımındandır. Eğer istek ve arzularının tersine ibadet etmek mecburiyetinde bırakılsa da, o yine de ibadet etmemekte direnir. Fakat bazen zevkini okşayan ve hoşuna giden şeylerle dinlendiği zaman yeniden kuvvet kazanır ve büyük bir hevesle ibadet etmeye başlar. İşte aile ile hallenmek ve düşüp kalkmak bu durumu temin eder. Takva sahiplerinin bazı mubah olan şeylerle kendilerini eğlendirmeleri uygundur.

  Haber de geldi ki; Akıllı insan zamanını üçe ayırmalıdır. Bunlardan bir bölümünü ibadet, bir bölümünü nefis muhasebesi ile, diğer bölümünü de şahsi işleriyle (yeme, içme) meşgul olmalıdır. Şahsi işleriyle geçirdiği zamanlar, diğer zamanlarda yapacakları işlerine yardımcı olur. Yine aynı manada ve başka bir ifade ile;

  Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

  Akıllı insanın harekete geçmesi ancak üç şey için olur;

  • Ahiret azığını temin etmek için
  • Dünya geçimini temin etmek için
  • Harama düşmemek şartıyla zevk için

  YAKINLARI VE AKRABALARI ARTIRMAK: Evlenmenin dördüncü faydası evi süpürüp kapları yıkamak, yatağı sarıp yemek pişirmek gibi ev işlerini yapmaktan kurtulmaktır. Eğer insanoğlunun şehvet duygusu olmasaydı ev işleriyle uğraşması çok güç olurdu. Çünkü bu işler çok lüzumludur ve bu luzümlü işler insanın vaktinin çoğunu alır. İlim ve buna benzer işler yapması zorlaşır ve vakti kalmazdı. Salih bir kadın bu bakımdan kişinin dinine en büyük yardımcısıdır. Bu işler bozulur da düzensiz bir hal alırsa insanda huzur kalmayacağı gibi yaşamasını da güçlendirir.

  İslam büyüklerinden Ebu Süleyman Darani diyor ki;

  Bir kadın iyi ise o dünyalık değil ahiret mutluluğudur. Çünkü erkeğin şehevi isteklerini tatmin ettiği gibi, ev işlerini de görür. Böylece, kocasının diğer işlerini ve Allah’a ibadetinin huzur içinde yapılmasını sağlar.

  NEFİS MÜCADELESİNE GİRMEK: Evliliğin beşinci faydası büyüklüğünün görevini ifa edip aile hakkını gözetmek, onların mizaçlarına ve huylarına tahammül edip,sıkıntılarını görüp, ihtiyaçlarını görmek, kusurlarını tamir edip dini bilgilerini takviye etmek, geçimlerinin helalden kazanmak için gayret etmek ve çocuklarının terbiyesine çok önem vermek suretiyle nefis mücadelesine girmek ve nefsi yüceltmektir. Bunların hepsi kıymeti çok büyük olan üstün ve faziletli amel ve işlerdir.Çünkü bunlarda riayet etmek, muhafaza, velayet, yakınlık, sevk ve idari işleri gibi işler vardır. Aile ve çocuklar; erkeğin muhafaza edeceği ve onlara karşı adil davranarak haklarına saygı göstereceği kimselerdir. Hakka riayet etmenini de büyük bir fazileti vardır.

  Hem kendini, hem de başkalarını ıslah etmeye çalışan bir kimse, yalnız kendini ıslah eden kimseden daha hayırlıdır. Tıpkı bunun gibi başkalarının verdiği eziyet ve zorluklara tahammül eden kimse, huzur içinde yaşayan ve hiçbir kimsenin sıkıntısını çekmeyen kimseye benzemez ve ondan daha üstündür. Ailesi ve çocukları için zahmetlere giren kimse, Allah rızasını kazanma yolunda mücadele eden kimseye benzer

  Kaynak: İmam Gazali – İhyau Ulumi’d-Din – C:2 – bkz: 84-109

  (1-Ebu Talib El-Mekki / Kutü’l-Kulub / C:4 / bkz:305) (2-İmam Gazali / el-İhya / C:2 / bkz:128-130) (3-Bakara Süresi 195) (4-Mü’min Süresi 45) (5-İbrahim Süresi 10) (6-Al’i İmran Süresi 192)

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.