Etiket: Jastein Gaarder Sofie'nin Dünyası

  NOT-70: Başkasını da kendini gibi sevmelisin, çünkü sen o başkasısın....
  15.09.2019
  Platon; Sokrates baldıran zehriyle dolu kabı kafasına diktiğinde Platon (İ.Ö...
  15.09.2019
  Sokrates: (İ.Ö: 470-399) Felsefe tarihinin en esrarengiz kişisidir. Düşünceleri hakkında...
  14.09.2019
  Demokritos: Bu filozof; Kuzey ege kıyısındaki liman kenti Abderadada yaşamıştır....
  14.09.2019
  Jean Paul Sartre; 1905 yılında dünyaya gelmiş ve 1980 yılında...
  14.09.2019
  Hegel: 1770 de Stutgart‘da doğdu. 18 yaşında Tübingen’de tanrı bilimi...
  14.09.2019
  İmmanuel Kant: 1724 yılında doğu prusyadaki Konigsberg kendinde doğmuş ve...
  En önemli empiristler ya da başka bir deyimle filozoflar; Locke,...
  14.09.2019
  Empirizm Ne Demektir? Empirizm: Duygusal deneyimler edinmeden önce hiçbir bilince...
  410 yılında Roma  Alarik komutasında Vizigotlar tarafından istila edilip yağmalanınca 476 da...
  14.09.2019
  Helenizm: Helenizmin belirgin bir özelliği, çeşitli kültürler ve ülkeler arasındaki...
  14.09.2019
  İ.Ö 384-322 yılları arasında yaşamış olup, 62 yaşında vefat etmiştir....