Etiket: Meleklerin Varlığına İman Etmek ve İnanmak

  Kur’an da Şeytan Şeytan, Kur’anda Allah’ın emrine isyan eden ilk...
  Cin sözlükte örtülü ve gizli şey anlamına gelir. Duyularla idrak...
  1-) Allah’ı her biri eksik ve yanlış mülahazadan tenzihe etmek....
  Melek; haber götüren elçi, haberci, güç ve kuvvet anlamlarına gelir....
  Muhterem Müslümanlar! Yeryüzünün efendisi ve mahklukatın en şereflisi olarak yaratılan...
  Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’an da ve hadislerde meleklerin...
  Kainatta çok büyük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit...
  1- Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlardan...