Etiket: Tenbihü'l Gafilin

Tabiinden birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Günah işleyen bir kimse,...