İslam’a Göre Birden Fazla Evlilik Yapmayı Zaruri Kılan Sebepler

  A+
  A-

  1- Kadının yaratılıştan cinsi iktidarsızlığa maruz bulunduğunun ortaya çıkması.

  2- Kadının kadınlık görevini yapmasına engel bir hastalığın bulunması.

  Batılı doktorlar bu hususta şöyle diyorlar:

  «Taaddüd-i zevcat nüfusun sayı bakımından olduğu kadar kalite yönünden de kemale ermesine hizmet eder. İlk zevcenin hastalıklı veya kusurlu olması, ikinci zevcenin daha itina ile seçilmesi neslin temizlenmesine yardım eder. Hangi zevce daha sağlam ve hastalıktan salim ise onunla neslin üremesi temin edilir. Bir kadın senelerce gebe kalmazsa, ne yapılırsa yapılsın aşı yapılamaz. Adeta meni – hayvancığı – yumurtayı beğenmez. Halbuki aynı erkek o müddet zarfında, olgun yumurtalı bir çok kadınları aşılayabilir. Diğer taraftan kadın için de kar vardır. Bir rahim ne kadar dinlenirse yumurtaları o derece kemale erer. Bir kadının dinlene dinlene gebe kalması doğacak çocuğun kuvvetini temin eder. Diğer taraftan bir kadın ne kadar az cinsi münasebette bulunursa rahim ve yumurtalık hastalıklarından o kadar salim olur.»

  Ve kadına müzmin bir hastalık yahut mide hastalığı yahut öyle tiksindirici durum da olur ki, onunla evlilik münasebetlerini devam ettirmek mümkün olmaz. Erkek burada iki durum karşısında kalmıştır: Ya onu boşayacaktır. Bu vefakarlığa, insanlığa, şerefine asla yaraşmaz. Aynı zamanda hasta kadına ihanet, tahkir durumu vardır. Ya da onun üstüne evlenecek ve onun harem-i ismetinde kalacaktır. Onun da bir zevce gibi hakları olacak, muhtaç olduğu ilaç temin edilecektir. Şüphesiz bu durum, kadın için daha şereflidir. Kocaya da yaraşan bir borçdur.

  3- Kadının kısır olması. Çocuk sevgisi, insanda fıtri bir duygudur. Bu duygunun önüne de ancak iki yolla geçilebilir. O da erkeğin kısır karısını boşaması ya da üzerine evlenmesi. Evlenmek, boşanmaktan daha hayırlıdır. Tecrübeler göstermiştir ki genellikle kadınlar boşanmaktansa ortak ile beraber evliliği sürdürmeyi tercih ediyorlar.

  4- Kadın erkeğe nazaran 10-20 sene daha çabuk ihtiyarlar. Bu devrede de çocuk istenmesi birden fazla evliliği zaruri kılar.

  5- Kadın erkekten çok yaşlı olunca zamanla erkek daha genç kadın ihtiyacını duyabilir ve dengesiz bir durum ortaya çıkabilir.

  6- Harpler dolayısıyla kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olur ve ahlaksızlığı önlemek için de birden fazla evlilik zaruri hale gelir. II. Dünya Savaşında Alman kadınlarının düştükleri acıklı hal, bunun açık misalidir. O harpte dul kalan Alman kadınlarının erkeği bol olan Alaska’ya gönderilmesi, medeni bir insanı sadece düşünmekle koymuyor, birazda hüzün ve elem vererek bugünün dünyasındaki, medeni sayılan insanların çok acı ve elim durumlarını bize açık olarak gösteriyor.

  Nitekim teklif edildiği gibi eğer Almanya o tarihte birden fazla kadınla evlenebilir diye bir kanun çıkarmış olsa idi, kendisini o feci ahlaksızlıktan kolaylıkla koruyabilirdi.

  Meşhur Fransız düşünürü Vottaire der ki:

  «Ey ahmak cahiller! Sizler diğer cahillerin sözlerine aldanarak İslam dininin şehvani olduğunu sanıyorsunuz. Bu iddianız yanlıştır. On sekiz kadın almaya; alışmış bir memlekette on dördünü boşatır dörde indirirse, böyle bir dine vahşet dini demekte nasıl cesaret edersiniz. Birden fazla kadın almak usulü, insanlığın yaratılışının gereğidir, İslamiyet bunu sınırlandırmıştır.

  Meşhur edebiyatçılardan Victor Margeritte II. dünya savaşı sonunda Fransa’nın uğradığı nüfus kıtlığına parlamentonun dikkatini şu sözleriyle çekmek istiyordu:

  «On sekiz milyon Avrupalı kadın, kocaları öldüğü, için tek evlilik usulünün hodbinliğine kurban olarak bekar hayatının iktisadi ve ahlaki sefaletine mahkum oluyorlar.»

  Bugünkü Avrupa’da kadın bolluğunun yarattığı ahlaksızlık hudut tanımamaktadır. Bir erkeğe dört kadın düşer ve evlenme de tek zevcat ile sınırlandırılırsa, muhakkak ki gayri müslimler için ahlaksızlık hudut tanımaz.

  7- Maddi bakımdan zengin ve cinsi bakımdan da güçlü olan kişilerin sosyal ruhi ve fiziki zorlamalar altında bir kadınla yetinmesinin çeşitli buhranlar doğurması.

  8- Adet – Lohusalık ve gebeliğin son devresinde münasebetin hem tıbben ve hem de şer’an yasak olması.

  9- Madden zayıf ve geçimini temin edemeyecek durumda olan yetim, dul ve yaşlı kadınların bir aile içinde himaye altına alınmalarında büyük zaruretler vardır.

  İslam Dini, Çok Evliliğe Yani Taaddüd-i Zevcata Neden izin Vermiştir? 

  İslam dininin, taaddüd-i zevcata ruhsat vermesinin mutlaka bir takım hikmetleri vardır.

  Bunlar da:

  • Ferdi ve içtimai zaruretleri gidermek.

  • Ahlakı yükseltmek dolayısıyla da temiz nesil yetiştirmek.

  • İnsanların yaratılışları gereği zayıf olmaları sebebiyle onları günahtan korumak.

  Görülüyor ki, birden fazla iki, üç ve nihayet dört kadınla evlenmek mutlaka yapılması gereken farz, vacip kabilinden bir emir değil, zinadan kaçınma zaruretine bağlı bir müsadedir. Fakat bu müsaade de adaletle şartlanmıştır. Kur’an’a göre esas olan tek evliliktir. Ancak fevkalade haller göz önüne alınarak, istisna bir tedbir olarak kabul olunmuştur.

  Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.