Kelime-i Tevhid’in Fazileti ve Sırları

  A+
  A-

  Allah’ın En Sağlam ve Güvenilir Kalesi

  Ey Hakkı talep eden ve dinleyen Safik !

  Bu kelamları anla ve fikr et !

  Cenab-ı Hak,celle ve ala hazretleri seni anlayışta kuvvetlendirsin.

  Tevhid-i Şerif, Başlangıç ve Son’dur

  Yani Cenab-ı Mevla, kadim olup herşey yok iken kendisi var ve neticede herşey fani ve yok olunca yine kendisi var olacağından, herşeyin başlangıcı kendinden ve nihayeti yine kendisine döneceğini ve buna kıyasla ‘seyr-ü süluk”un dahi böyle olduğunu bilip inanmaktır.

  Ve: SON, yine başlangıca dönüş demektir

  İmdi, her varlık Zat-ı Bari Teala’dan (Allah’ın zatından) çıkıp yine kendisine döner

  Ve: Lailaheillallah, hem başlangıç hem de sondur. Başlangıç kendisinden, dönüşde kendisindendir

  Ve: O kelime-i tayyibedir. Kilem-i tayyibtir.

  Ve: O, Kavl-i sediddir. Kavl-i sevabdır. Kelime-i takvadır

  Ve Kelime-i sevadır

  Ve Hakk’ın davetidir

  Salih ameldir. Bir ahitdir!

  Hasenedir! İhsan’dır

  Hasılı; bütün bunlardan kastedilen Kelime-i Tevhid’dir.

  İdrak edesin ki;

  Kelime-i tayyibedeb murat, Tevhit kelimesi olduğuna yani Kelime-i Tevhid’in bir isminin de kelime-i tayyibe olduğuna delil, Vacib Teala Hazretlerinin

  Elemtera keyfe daraballahü meselen kelimeten tayyibeten keşeceretin tayyibetin (14/24)

  Görmedin mi? Allah nasıl bir misalleme yaptı… Güzel söz kökü sabit dalları semada olan güzel bir ağaca benzer ayetidir ki, Mana’yı şerifi;

  Ya Muhammed ! Bilmez ve görmez misin ki, Allah (c.c) kelime-i tevhid ve kelime-i şehadetten ibaret olan kelime-i tayyibe, menfaati sürekli olmak konusunda hurma ağacı gibidir diyerek nasıl teşbih ve temsil etti demektir.

  Kilem-i tayyibten murat edinilen Kelime-i Tevhid olduğuna delil
  İleyhi yes’adülkelimuttayyibü (35/10)

  Temiz ve güzel kelime ‘O’ na yükselir ayet-i kerimesidir ki;

  Burada kasd olunan Temiz sözler ki, bunlar; Kelime-i tevhid Kelime-i şehadet ve Zikrullahtır

  Ve. bu pak sözler. öyle bir makama yükselir ki bu makam Allah Teala’nın dergahıdır

  Ve,Kavl-, sedidten murat edilen Kelime-i Tevhid olduğuna delil;

  Ya eyyühellezine amenuttekullahe ve kulu kavlen sediden (33/70)

  ayet-i kerimesidir ki, Mana-yı şerifi;

  Ey benim vahdaniyetime iman eden kullarım !

  Allah’tan sakının ve doğru kelamı söyleyin!

  Demektir Ve

  Kelime-i Tevhid’in bir isminin de kavl-i savab olduğuna delil
  İlla men ezine lehürrahmanü ve kale savaben (78/38) ayet-i kerimesidir, mana’yı şerifi;

  Ruh’un ve saf saf meleklerin kıyam ettiği gün Rahman’ın izin verdiğinden başkası konuşamaz ve konuşanda doğruyu söyler demektir.

  Ve dahi Kelime-i Tevhid’in bir ismi de Hak’ın daveti olduğuna delil;

  LEHÜ DAVET’ÜL HAK (13/14)

  Yani;

  Hakk da’vet O’nundur ayeti kerimesidir ki, ayet-i kerime, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadetle

  Dua Allah içindir demektir

  Ve dahi Kelime-i Tevhid’in bir isminin de Kelime-i Takva olduğuna delil;

  Ve el zemehüm kelimetettakva (48/26) ayetidir ki manası;

  Allahü zül’celal müminlere kelime-i takva’yı yeni tevhid ve şehadet kelimelerini ilzam etti…

  İlzam etti: yani Onlar üzerinde bu kelimeleri sabit kıldı demektir.

  Ve dahi Kelime-i Tevhid’in bir isminin de Kelime-i Seva olduğuna delil;

  Tealev ila kelimetin sevaü beynena ve beyneküm ella na’bude illallah (3/64) ayetidir ki manası;

  Bizimle sizin aranızda müşterek olan kelime tarafına gelin ki, Allah’tan başkasına kulluk etmeyelim demektir.

  Ve dahi Kelime-i Tevhid’in bir ismi salih amel olduğuna delil Rabbirciuni lealli a’melu saliha (23/99,100) ayetidir ki manası;

  Ya Rabbi! Beni dünyaya geri gönder ki evvelki defa kötü işlediğimin mukabilinde salih amel işleyeyim demektir.

  Ve dahi Kelime-i Tevhid’in bir ismi ahit olduğuna delil;

  İlla menittehehaze ınderrahmanı ahden (19/87) ayet-i kerimesidir ki, manası;

  Şefaate ancak o kimse sahib olur ki (dünyada tevhid ve salih amel ile) Rahman’ın indinde ahid almış ola demektir.

  Kelime-i Tevhid’in bir ismi de hasene olduğuna delil;

  Men cae bil haseneti felehu hayrun minha (27/89) ayet-i kerimesidir ki,manası;

  Şol kimse ki hasene ile gele, imdi o kimse için getirdiğinden ziyade hayır ve ecir vardır demektir.

  Kelime-i Tevhid‘in bir diğer ismi de ihsan olduğuna delil;

  He’l ceza’ül ihsani illelihsanu (55/60) ayet-i kerimesidir ki manası;

  İhsanın cezası ancak ihsandır

  Yani güzel amel mukabilinde güzel sevap verilir demektir.

  Hasılı;

  Kelime-i Tevhid metin bir kaledir

  Nitekim Vacib Teala Hazretleri;

  Lailaheillallah hısniy femen dehale hısni emine min azabi

  Kelime-i Tevhid benim kalemdir

  Şayet bir kimse benim kaleme dahil olur ise, azabımdan emin olur buyurmuştur.

  Cenab-ı Hak cümlemizi o kalenin sakinlerinden eylesin.

  Amin

  Kaynak: Ahmed b. Muhammed Gazali / El Tecrid Fi Kelimetüt’Tevhid / bkz: 239-244

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.