Küçük (Erken) Yaşta Evlilik

  A+
  A-

  Çocuk Yaşta Evlenmek

  Çocukların evlendirilmesinde anne ve babaların göz önünde bulundurmaları gereken esaslardan biri de çocukların yaşlarıdır. Çocukların akıl baliğ oldukları yaşlarda evlendirilmeleri her ne kadar mümkün ve caiz ise de çok küçük yaşta evlendirilmeleri birçok bakımdan sakıncalıdır. Küçük yaşta iken evlendirilen bir çocuk, tahsil yapmaktan, büyümekten istikbalini garanti altına alacak bir sanatı öğrenmekten mahrum olur.

  İmam-ı Azam bu sebeple talebesi olan imam Ebu Yusuf’a vasiyetinde şunları söylüyor: «İlim okumadan, muhtaç olduğun şeyleri temin etmeden evlenme. Önce ilim öğren ondan sonra da helal yoldan mal kazan, en sonunda da evlen.»

  Küçük Yaşta Evlenmenin Zararları

  Küçük yaşta evlenen bir çocuk İslamda aile ve kadın haklarının neler olduğunu, kadın idaresinin Nasıl yapılacağını ve Resulullah’ın «Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlığınızdan mes’ulsünüz» hadisindeki çobanlığın neler olduğunu bilemeyip kadını idareden aciz kalacağı için ailesiyle geçimsizlikler, kavgalar baş gösterir. Bu meşakkat ve zorluklar ta boşanmaya kadar gider.

  Daha küçük yaşta evlendirilen kız ve erkek çocuklar, kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin ve münasebetlerin Nasıl olacağını bilemediklerinden cinsel yönden birbirlerini tatmin edemeyecekleri için çeşitli huzursuzluklara ve geçimsizliklere meydan vermiş olurlar. Ayrıca küçük yaşta evlendirilen kızlar zor doğum yaptıkları gibi onlardan doğan çocuklar da bedenleri itibarıyla daha zayıf olurlar.

  Erkek, daha yaşı küçükken evlendirildiği zaman evlenmekten esas gayenin ne olduğunu bilmediği için kendisini şehevi isteklerine esir ederek cinsi münasebette aşırı gider ve böylece kısa zamanda bedenen zayıf düşer ve çeşitli hastalıklara yakalanır.

  Gençlik çağında tahsil yapması, istikbalini kazanması, nefsini terbiye etmesi ve hayatın acı tecrübelerine mukavemet edecek güce ulaşması gerekirken sadece şehevi arzularına teslim olan bir biçare olur.

  Bu ifade etmeye çalıştığımız şeyler kız ve erkeklerin daha küçük yaşta evlendirilmelerinin doğurduğu acı sonuçlardır.

  Bunun için anne ve babalar bu hususta gayet dikkatli davranmalı ve çocuklarını evlendirecekleri zamanı çok iyi tespit edip onların hem bedenen ve hem de fikren olgunlaşmalarına zemin hazırlamalıdırlar.

  Evlilikte yaş sınırı

  Kız ve Erkek Çocukların Evlilikte Yaş Sınır

  Erkek ve kadınların evliliklerinde tavsiye olunan yaş sınırı erkekler için 22-25 kadınlar için 18-22 arasında ise de, bu iklime, çevreye ve kadınla erkeğin durumuna göre değişir. Bu sebepledir ki evlilik için kesin bir yaş sınırı konulmamıştır.

  Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.