Muhammed (Kıtal) Süresi Beyanu’l-Hak Tefsiri

  A+
  A-

  Muhammed (Kıtal) Süresi Konusu ve İçeriği

  Muhammed Süresi, Medenidir. Hicretin birinci yılında bir bütün halinde indirildiği söylenmekle birlikte muhtevası itibariyle, Hudeybiye Antlaşasından sonra ve Haşr Süresinin ardından indirilmiş olma ihtimali büyüktür. İkinci ayette Hz Peygamber‘in adı geçtiği için Muhammed Süresi, kafirlerle savaşa teşvik sebebiyle de Kıtal Süresi adı verilen bu süre 38 ayettir. Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre 95, Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği elimizdeki Kur’an’a göre 47. süredir.

  Geldikleri nokta ve davaları itibariyle, müminlerle İslam düşmanlarının durumları karşılaştırılmakta ve Müslümanların elde ettikleri muhteşem zafer tescil edilmektedir. İslam’a ve Müslümanlara karşı çıkanlarla savaş sürdürülmeli, zafer elde edinceye kadar savaşın gerekleri yapılmalı, gevşeklik gösterilip de karşı taraftan barış isteme zilletine düşülmemelidir. Eğer özel bir durum yoksa esirler ne öldürülmeli ne de köleleştirilmelidir;  ya iyilikle veya fidye karşılığında mutlaka salıverilmelidirler.

  Müslümanların eriştikleri zafer, elde ettikleri siyasi ve ekonomik üstünlükler korunmalı; Allah yolunda malıyla, canıyla, cihat ruhu müminlerde sürekli canlı tutulmalıdır. Allah dilerse müminleri savaşa sokmadan da muzaffer kılabilirdi; fakat onlardaki cihat ruhunu muhafaza etmek, hakkı savunanların batılı savunanlara karşı üstünlüklerini korumak, müminleri Allah yolunda sınamak ve cenneti hak ettirmek için gerektiğinde savaşmaları kendi hayırlarınadır.

  Ey İman Edenler!

  Siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da sizin sahibiniz, veliniz ve yardımcınız olur; size yardım eder, ayaklarınızı yere sağlam bastırır, durumunuzu ve işlerinizi düzene sokar,emeklerinizi asla boşa çıkarmaz, dünyada da ahirette de refaha ve gerçek mutluluğa erersiniz

  İnkar edenler mi?

  Onlar Allah’ın ayetlerinden hoşlanmazlar; ne okunanlara kulak verip anlıyor ne de geçmişten ve çevrelerinde yaşananlardan ibret alıyorlar. Bırak onları, burunları, burunları sürtülmeye devam etsin, duygusuz düşüncesiz hayvanlar gibi yemeyi sürdürsünler.

  Düşünün bakalım!

  Rabb’inden bir nurun aydınlığında, sırat-ı müstakim üzere yaşayanlarla behimi arzularını tanrı edinip onlara tabi olanlar hiç bir olabilir mi? Onlar neyi bekliyorlar? En büyük alametleri ortaya çıktıktan, akıbetleri belli olduktan sonra, hala kıyametin kopmasını mı? Yoksa onlar öğüt almayı, kıyamet koptuktan sonraya mı ertelediler?

  Müslümanlar da kısım kısımdır. Kimi Allah yolunda cihat için can atarken, kimisi de bir süre indirilip de cihat emredilecek diye ödü kopmaktadır. Halbuki kalplerinde iman zaafiyeti bulunan bu kişiler, kalplerindeki zaafiyeti giderseler, tevekkül ederek Allah’a itaat etseler, kendileri için elbette daha iyi olur. Fakat böylesi kimselere güvenilmez, onlara toplumun önemli işleri emanet edilmez! Zira kalplerine iman girmemiş kişiler iş başına geçecek olsalar, kesinlikle toplumu ifsad eder, akrabalar arasında ki bağları koparır, halkı parça parça bölerler.

  Hakikat apaçık ortaya çıktıktan sonra, şeytana uyup da dinden dönen ve inkar edenlere ‘Biz size de itaat ederiz’ diyenler, nasıl öleceklerini ve nihai akıbetlerini hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa Allah’ın, içlerindeki kini açığa çıkaracağından ve kimliklerini açıklayacağından korkmuyorlar mı? Zaten yaşama tarzları ve konuşmalarındaki üslup, kendilerini yeterince ele vermektedir!

  Ey Mü’minler!

  Bilin ki içinizden mücahidler, Allah yolunda sabredenler ve kendilerini dilleriyle tanıtanlar denenerek, iyice belli oluncaya kadar cihat devam edecektir. Sonuçta inkar edip Allah yoluna engel olanların emekleri boşa gidecektir. Çünkü dünya hayatı bunlar için bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. İtaate devam ettikleri sürece müminlerin emekleri asla karşılıksız kalmayacaktır

  (Haricen Not: Biraz sindirerek okuyacak olursanız ve kendinize bir pay çıkarmak isterseniz eğer, eminim ki zamanımız insanını çok güzel bir şekilde tasvir ediyor, tanımlıyor ve açıklıyor vesselam)

  Kaynak: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:III / bkz: 499-500

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.