Sad Süresi Beyanu’l-Hak Meali ve Tefsiri

  A+
  A-

  Sad Süresi Mekki bir süre olup; Hz Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin beşinci yılında üç ayrı pasaj halinde indirilmiş olup tamamı 88 ayettir.Adını başındaki

  Huruf-u Mukatta’dan olan Sad harfinden almıştır.

  Bu süre Hz Osman’ın Mushaf’ındaki kronolojik sıralamaya göre de Hz Ebu Bekir’in cem ettirdiği Kur’an’a göre 38. süredir. Sürede iki tip insandan söz edilmektedir

  Bunlardan Birincisi: Düşüncesiz, anlayışı kıt, basiretsiz; aynı zamanda kaba, mağrur ve mütekebbirdir. Onlar, başlangıçta Hz Muhammed‘e ve onun tebliğ ettiği gerçeklere karşı çıktıkları için düşünmeyi ve inkarlarından dönmeyi gururlarına yedirememektedirler.

  Bunlardan İkincisi: Hz Davud (a.s) örneğinde görüldüğü gibi akıl, idrak, basiret ve irade sahibidirler. Bunlar, nefislerine hakim, konuşmasını bilen, hukuka saygılı, büyük bir vukuf ve kavrayışla meseleleri hemen kavrayıp isabetli bir yargıya varabilen yetkin ve olgun kişilerdir.

  Sad Süresi 1-3 Ayetlerin Meali: Sad, çok şerefli Kur’an’a andolsun. Aksine kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler. Onlardan önce nice nesiller helak ettik, onlar da feryat ettiler. Halbuki kurtulma vakti değildi.

  Sad Süresi 1-3 Ayetlerin Tefsiri: Başlangıçta peygamberlerin uyarılarına hiç kulak asmayanlar, felaket anında sığınacak bir yer için, çığlık çığlığa feryat ettiler, fakat sığınacak hiçbir yer ve makam bulamadılar. Çünkü Allah’tan kaçarken bile, yine O’ndan başka bir sığınak mevcut değildir.

  Sad Süresi 27 ve 28. Ayet Meali ve Tefsiri

  Sad Süresi 27. Ayet Meali: Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay o kafirlerin haline

  Sad Süresi 27 Ayetin Tefsiri: Göklerin, yerin ve içindekilerin boş yere yaratıldığı düşüncesi, ahiret gününü inkar edenlere aittir. Çünkü onlar, şöyle söylemektedirler: ‘O size, öldükten, toprağa ve kemiklere dönüştükten sonra tekrar çıkartılacağınızı mı vaat ediyor? Ne uzak, size vaat edilenler ne kadar uzak bir şey. Gerçek olan sadece dünya hayatımızdır; ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz (Mü’minun 35-37)’. İlk ölümümüzden başkası yoktur, biz diriltilecek de değiliz (Duhan 35)’

  Sad Süresi 28. Ayet Meali: İman edip, salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi kılarız yahut takva sahiplerini günahkarlar gibi mi kılarız?

  Sad Süresi 28 Ayetin Tefsiri: Bu ayetin cevabı şu ayetlerde mevcuttur: ‘Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasındakileri önemli bir amaç / Hak için ve belli bir süre ile sınırlı olarak yarattık (Ahkaf 3). Bu amaçta şöyle açıklanmıştır: Allah, ölümü ve hayatı sizi sınamak, hanginizin daha iyi iş yaptığını görmek maksadıyla yaratmıştır (Mülk 2). Oysaki Allah gökleri ve yeri bir amaç için (Casiye 14) ve Her kişi hiçbir haksızlığa uğramadan kendi kazandığıyla karşılık görsün diye yaratmıştır (Casiye 22).

  Sad Süresi 37. Ayetin Meali ve Tefsiri

  Sad Süresi 37. Ayet Meali: Ve şeytanları her bina ustasını ve dalgıçlarını da, (İnatları dolayısıyla) zincirlere bağlanmış olan diğerlerini de

  Sad Süresi 37 Ayetin Tefsiri: Cinler de insanlar gibi akıl ve irade sahibi varlıklardır. Onlar da sırf Allah’a kulluk amacıyla yaratılmışlardır. Kendilerine göre, onların da yükümlülükleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Onlar da ahirette yaptıklarıyla hesaba çekileceklerdir. Cinlerin de insanlar gibi mümin,muttaki olanları ve korkusuzca günaha dalan facirleri vardır. Cinlerin facirlerinden maksat; Takvadan uzak yaşayan ve Allah’tan korkmadan, çekinmeden isyan eden kafirlerdir.

  Meal: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: IX / bkz: 316…

  Tefsir: M. Zeki Duman / Beyanu’l-Hak / C:1 / bkz: 289-298

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.