Secde Süresi Meali | 16 ve 22. Ayetlerin Tefsiri İbn Kesir

  A+
  A-

  Secde Süresi 1. AyetElif, Laf, Mim

  Secde Süresi 2. Ayet→ Kitabın indirilmesi -ki onda şüphe yoktur- alemlerin Rabbindendir

  Secde Süresi 3. Ayet→ Yoksa onlar: Onu kendiliğinden uydurdu? mu derler? Hayır, o senden önce kendilerine bir nezir (uyarıp, korkutan) gelmemiş olan bir kavmi kendisi ile uyarasın diye Rabbinden gelen haktır. Olur ki hidayet bulurlar

  Secde Süresi 4. Ayet→ Allah göklerle yeri ve onların aralarında olanları altı günde yaratan, sonra Arşa istiva edendir. Ondan başka sizin için bir veli de yoktur, bir şefaat edici de artık öğüt almaz mısınız?

  Secde Süresi 5. Ayet→ O her şeyi gökten yere tedbir eder sonra miktarı sizin saymanıza göre bin yıl olan bir günde ona yükselir

  Secde Süresi 6. Ayet→ İşte gizliyi de, açığı da bilen, O galip olan (Allah) budur

  Secde Süresi 7. Ayet→ O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır

  Secde Süresi 8. Ayet→ Sonra o, onun soyunu bayağı bir sudan meydana gelen bir süzmeden kılmıştır

  Secde Süresi 9. Ayet→ Sonra o, onu düzeltip tamamlamış, ona ruhundan üfürmüştür. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Ne kadar da az şükredersiniz?

  Secde Süresi 10. Ayet→ Dediler ki: Biz yerde kaybolduğumuz vakit gerçekten biz yeni bir yaratılışta mı olacağız? Evet, ama onlar Rablerine kavuşmayı inkar ederler

  Secde Süresi 11. Ayet→ Deki: Size vekil kılınan ölüm meleği sizin ruhunuzu alır sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz

  Secde Süresi 12. Ayet→ Günahkarların Rablerinin huzurunda başlarını eğip: Rabbimiz gördük, işittik. Artık bizi geri döndür. Salih amel işleyelim. Gerçekten biz inandık diyecekleri vakit görsen

  Secde Süresi 13. Ayet→ Eğer biz dileseydik her nefse elbette hidayetini verirdik. Fakat benden sadır olan: Cehennemi bütünü ile cinlerden ve insanlardan elbette dolduracağım sözü hak olmuştur

  Secde Süresi 14. Ayet→ O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz için tadın. Gerçekten biz de sizi unuttuk. Şimdi işleyegeldiklerinize karşılık olarak ebedilik azabını tadın

  Secde Süresi 15. Ayet→ Bizim ayetlerimize ancak kendilerine ayetlerle öğüt verildiğinde secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder. Hem onlar büyüklük de taslamazlar

  Secde Süresi 16. Ayet→ Yanları yataklarından uzak kalır. Rablerine korkarak ve ümit ederek dua ederler. Onlara verdiğimiz rızıktan infak da ederler

  Secde Süresi 16. Ayetin Tefsiri→ Bu buyrukla geceleyin namaz kılmak, rahat döşekler üzerinde yatmayı ve uyumayı bırakmak kastedilmektedir

  Secde Süresi 17. Ayet→ Onlara o işlediklerine mükafat olmak üzere kendileri için gözleri aydınlatan ve nimetler gizlendiğini hiçbir kimse bilmez

  Secde Süresi 18. Ayet→ Mümin kimse fasık kimse gibi midir? Bunlar eşit olmazlar

  Secde Süresi 19. Ayet→ İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için amelleri sebebiyle ağırlanmak üzere Me’va cennetleri vardır

  Secde Süresi 20. Ayet→ Ama fasık olanların karargahı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde tekrar oraya geri çevrilirler ve onlara: Yalanladığınız o ateşin azabını tadın denilir

  Secde Süresi 21. Ayet→ Andolsun ki biz onlara -belki dönerler diye- en büyük azaptan önce yakın azaptan mutlaka tattıracağız

  Secde Süresi 22. Ayet→ Rablerinin ayetleri ile kendisine öğüt verildikten sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kimdir? Muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alanlarız

  Secde Süresi 22. Ayetin Tefsiri→ Allah’ın zikrinden (onun öğütlerinden, onu hatırlamaktan) sakın yüz çevirmeyin. Çünkü onun öğüdünden yüz çeviren bir kimse en büyük bir aldanışa düşmüş, en ileri derecede sakatlanmış ve en büyük bir günahı işlemiş olur. İşte bundan dolayı yüce Allah böyle hareket eden kimseleri tehdit ederek: Muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alanlarız demiştir. Yani ben bu şekilde davrananlardan en ağır şekilde intikam alacağım buyurmaktadır

  Resulüllah (s) şöyle buyurmuştur: Üç işi kim yaparsa günahkar (mücrim) olur. Haksız yere bir sancak bağlayan, anne babasına kötü davranan yahutta bir zalim ile birlikte onu desteklemek, ona yardım etmek üzere yürüyen bir kimse mücrim (günahkar) olur. Yüce Allah ise: Muhakkak ki biz günahkarlardan (mücrimlerden) intikam alanlarız buyurmaktadır

  Secde Süresi 23. Ayet→ Andolsun ki biz Musa’ya da kitabı verdik. Sen ona kavuşmaktan şüphe etme ve biz onu İsrailoğullarına hidayet kıldık

  Secde Süresi 24. Ayet→ Ve onlardan sabrettikleri zaman bizim emrimizle hidayete ileten önderler kıldık. Onlar ayetlerimize iyiden iyiye inanıyorlardı

  Secde Süresi 25. Ayet→ Şüphesiz Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet gününde aralarında bizzat hüküm verecektir

  Secde Süresi 26. Ayet→ Meskenlerinde gezip dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmemiz artık onları doğru yola iletmedi mi muhakkak bunda ayetler vardır. hala dinlemeyecekler mi?

  Secde Süresi 27. Ayet→ Görmezler mi ki biz suyu kupkuru yere süreriz de onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedileri ekini bitiririz hala görmezler mi?

  Secde Süresi 28. Ayet→ Derler ki: Bu fetih ne zaman olur, eğer doğru söyleyenler iseniz?

  Secde Süresi 29. Ayet→ Deki: Fetih gününde kafirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez

  Secde Süresi 30. Ayet→ Artık onlardan yüz çevir ve bekle, çünkü onlar da beklemekte olanlardır

  Meal: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: VIII / bkz: 471-495

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.