Zümer Süresi Tefsiri (Abdülkadir Geylani)

  A+
  A-

  Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz, ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerdekini bilir (Zümer 7)

  Ey şaşkınlık ve sapıklık denizine dalmış gölgeler! Siz Allah’ı inkar etseniz ve O’nun zahir olduğunı, açık ve gizli olan her şeye tek başına hakim olduğunu inkar etseniz de, azamet ve kibriya gömleğini giymiş Allah, sizden ve sizin iman ve itaatinizden müstağnidir. Ancak şanı yüce olan Allah, sıfatları ve isimleri gereği Kendisinden zuhur eden kullarının Kendisinin zatını inkar etmelerinden hoşlanmaz ve bu onlara acıdığı içindir. Çünkü onlar iman ve irfan fıtratı üzere yaratılmışlardır.

  Yoksa Allah Teala birisinin iman ve itaatine muhtaç olmaktan yahut küfür ve inkarından zarar görmekten çok yücedir. Aynı şekilde sizden ve size ihsan ettiği nimetlere karşı göstereceğiniz şükürden de ganidir. Zira Allah’ın fiilleri amaç ve karşılık beklentisinin malulü değildir. Ancak verdiği nimetlere şükretmenizden memnun olu, emrine sarılmanız ve emredileni yerine getirmeniz sebebiyle size daha fazla nimet verir. Dolayısıyla sizin şükrünüzün faydası yine size döner.

  Sonuç olarak her mükellef vaad olunan sevap ve keremlere kavuşabilmek için Allah Teala’nın emirlerine sarılmalı ve helak olmaktan ve azaptan kurtulmak için yasaklarından kaçınmalıdır. Çünkü hiç kimse bir başkasının yaptığı iyiliklerle muttasıf olmadığı gibi, başkasının işlediği günah ve kötülükleri de yüklenmeyecektir. Bu dünya hayatından sonra hepiniz tıpkı Rabbinizden neş’et ettiğiniz gibi yine O’na döneceksiniz. Sonra Allah Teala işlediğiniz bütün kötülükleri ve iyilikleri eksiltmeden size bildirecek ve bu amellerinize göre sizi canlandıracak veya mükafatlandıracaktır.

  Hem O, bırakınız kullarının organlarından sadır eden şeyleri bilmeyi, göğüslerinde gizli olan her şeyi yani kalplerinde ve niyetlerinde gizli olan her şeyi bilirken, size amellerinizi nasıl bildirmez ve onlara göre sizi nasıl cezalandırıp mükafatlandırmaz?

  Hem nasıl olur da bir kimse Allah’ın zikrinden ve sözünü dinlemekten yüz çevirebilir?

  Zira kullarının işlerini düzenleyen ve onları Kendine dönüş yoluna ileten Allah, ifade ve beyan bakımından sözün en güzelini; ayetleri, söz dizilişinin ve anlam uyumunun güzelliği yönünden birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları, emirleri ve yasakları, müjdeleri ve korkutmaları, ibretleri ve misalleri tekid ve mübalağa için tekrarlanan ve önceki kitaplardakini toplayan bir kitap olarak onların terbiyesini tamamlamak üzere indirilmiştir. O kitabı öylesine özlü, mucizevi ve etkileyici kılmıştır ki bütün hallerinde Rablerinin satvetinden ve celalinin saltanatından korkanların derileri onu işitmekten dolayı sürekli gerginleşir. Sonra derileri de kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar ve ondan imtinan bulur. Bu da O’nun lütuf ve cemalinin gerektirdiği rahmetini ummaları sebebiyledir. Sonuç olarak kulları şanı yüce ve burhanı açık bir kitap olan bu Kur’an Allah’ın kulları için hidayet rehberidir. Onunla kullarından dilediğini doğru yola iletir ve doğru yolda yürümeye muvaffak kılar. Yine onunla dilediği kimseleri saptırır ve ondan yararlanmaktan uzaklaştırır. Allah kahrı ve celali ile kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur (Zümer 23). Çünkü O’nun sözünü değiştirecek ve hükmünü sorgulayacak kimse yoktur. O dilediğini yapar ve istediğine hükmeder.

  Şu halde azaptan kurtulmak istiyorsanız

  Farkında olmadan azap size alametlerini bilip sakınamayacağınız ve telafi edemeyeceğiniz şekilde ansızın gelmeden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun (Zümer 55-56). Ey apaçık din ile mükellef kimseler! Rabbinizden size indirilenin en güzelinden maksat, insanların en hayırlısı ve değerli resullerin en üstünü olan Hz Muhammed‘e indirilen Kur’an-ı Kerimdir. Ondan bütün emir ve yasaklara titizlikle uyun. Kısaca, o korkunç ve korkulası günden sakının ki sizden günah işleyen ve kendisine azap iliştiğinde Allah’a yönelmemiş bir kişi Allah’la ilgili olarak O’nun hakkına riayet etmemek ve O’na boyun eğmemek gibi kusurlarımdan dolay vay halime! Gerçekten ben alay edenlerden idim. Yani Allah Teala hakkında eksikliğim oldu. Gerçek şu ki ben o zaman yol gösteren peygamberlerle ve beni uyarmaya çalışan alimlerle alay ettim demesin (Zümer 56). Sonuç olarak o zaman pişman olursun, ama pişmanlığın fayda etmez.

  Yahut, inayet ehline yapılan ikrama,çekerek Allah diğer dostlarına yaptığı gibi beni de doğru yola iletseydi, tevbe etmeye ve O’nun tarafına yönelmeye muvaffak etseydi, elbette sakınanlardan ve kendilerini Allah hakkında ileri gitmekten koruyanlardan olurdum demesin (Zümer 57). Yahut azabı gördüğünde ve azap ona ilişip onu kuşattığında azaptan uzaklaşmayı dileyerek. Keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan. yani Allah’a karşı edepli olan, Resullerini ve kitaplarını tasdik eden kimselerden  olsam demesin (Zümer 58). İnsan o anda söylediği bu sözleri elinden kaçırdığı şeylere üzüntüsünün kemalinden ve başına geleceklerden korkusunun şiddetinden dolayı söyler.

  Sonra o kişinin bu sözlerine Hak tarafından şöyle cevap verilir

  Evet, Allah seni doğru yola iletti. Çünkü ayetlerim doğru yola iletmek için peygamberlerimin dilinden, sana geldi de sen onları yalanladın ve onlara büyüklük tasladın ve o zaman yalanlaman ve büyüklenmen ile kafirlerden, yani itaati ve uyulmayı hak eden Hakk’ı örten, buna karşılık batılı izhar edip mabu edinen ve onu haksız ve yalan yere, inatla büyüklenerek ibadet eden kimselerden oldun (Zümer 59)

  Kaynak: Abdülkadir Geylani / Geylani Tefsiri / C: V / bkz: 90-113

  YORUMLAR

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.